Szkolenia PPOŻ.


SZKOLENIA PPOŻ.

Szkolenia w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej – przeznaczone są dla wszystkich pracowników, w   tym osób   wyznaczonych  do  wykonywania  działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
 
PODSTAWA PRAWNA:
Art. 94 pkt. 4 oraz art. 2091 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy
z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2009.178.1380 ze zm.)

 
Zgodnie z Art. 2091. § 1. Pracodawca jest zobowiązany:
  1. zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
  2. wyznaczyć pracowników do:

a) udzielania pierwszej pomocy,

b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,