Budownictwo


  • Opracowywanie opinii i ekspertyz techniczno-prawnych w zakresie budowlanym
  • Przeprowadzanie okresowych   przeglądów i kontroli   technicznych   budynków i obiektów budowlanych
  • Przeprowadzanie kontroli na budowie pod względem bhp
  • Sporządzanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia