BHP


  • Szkolenia bhp
  • Szkolenia pierwszej pomocy
  • Przeprowadzanie kontroli i oceny zakładów pracy pod względem bhp
  • Przeprowadzanie kontroli na budowie pod względem bhp
  • Ocenianie i dokumentowanie ryzyka zawodowego
  • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej
  • Sporządzanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
  • Opracowywanie instrukcji bhp
  • Opracowywanie instrukcji obsługi dla maszyn
  • Opiniowanie projektów i dokumentacji pod względem bhp