Szkolenia BHP


SZKOLENIA W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

 

mark SZKOLENIA WSTĘPNE

mark SZKOLENIA OKRESOWE:

  • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych i innych
  • dla inżynierów i projektantów
  • dla pracodawców i kierowników
  • dla pracowników służby bhp

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ BHP  

 

PODSTAWA PRAWNA: Art. 2373 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860 ze zm.)